Архимед заңын қалай қолданады?

• Архимед заңы өмірде қалай қолданылатынын
білесің;
• судың кері итеруші күшін қалай арттыруға
болатынын түсінесің.

Ауада Архимед заңын қалай қолданады?

1 / 4

Неліктен?

Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап бер.
Неліктен бірінші сорғыш суға батып кетті, ал екіншісі батпады?

2 / 4

Неліктен мандариннің біреуі су түбіне түсті, екіншісі қалқып жүр?

3 / 4

Алюминий шарлар

Шарлардың қайсысының іші қуыс болуы мүмкін?

Құтқару құралы

Құтқару құралдары тығын еменінен немесе пенопластан жасалады.

Су ішінде дененің ауырлық күшіне қарсы кері итеруші күш әсер етеді. Егер судың кері итеруші күші дененің ауырлық күшінен үлкен болса, дене су бетінде қалқиды. Егер осы күштер тең болса, дене су ішінде жүзеді.

4 / 4

Зертте

Ауырлық күші мен кері итеруші күш өзара қалай әсер етеді?

Қандай қорытынды дұрыс емес?

Мұз

Ойлан

Қайықты неліктен ағаштан жасайды?

Ағаш - кеуекті материал, оның қабаттарының арасында ауа болады. Сондықтан ағаш суға батпайды.

КҮТУ

Сенің нәтижең

0%

Сен білесің бе?

Сен суға батып кететін ағаш бар екенін білесің бе? Кавказда «шамшат» деп аталатын ағаш өседі, оны жергілікті халық «демир-ағаш» деп атайды. Себебі шамшат ағашы темірдей қатты, оларға оңайлықпен балта да батпайды, ара да өтпейді. Өзі өте ауыр болады, су бетінде қалқымайды, тас сияқты дереу су түбіне батып кетеді. Шамшаттың кейбір түрінен тіпті мәшиненің ұсақ бөлшектерін де жасайды.

Есте сақта!

Архимед күшінің әсеріне байланысты денелер сұйық бетінде қалқиды немесе сұйық ішінде жүзеді.