Мен зерттеушімін

• зерттеуді қалай жүргізетінін білесің;

• зерттеу нәтижесін тіркеу түрлерімен танысасың.

Мен зерттеушімін

1 жауапқа дейін таңдауға болады.

1 / 11

Зерттеу қалай басталады?

Зертте

1-зерттеу жұмысы 

Гипотеза: Егер сұйық май сумен араласпаса, онда суға араласпайтын басқа да заттар болады. 

Зерттеу жұмысының нәтижесін белгіле. 

Сумен ... араласады. 

1 жауапқа дейін таңдауға болады.

2 / 11

Қорытынды жасау үшін дұрыс тұжырымды таңда

1 жауапқа (сурет) дейін таңдауға болады.

3 / 11

1-зерттеу жұмысы 

Гипотеза: Егер ауаның салмағы болса, онда ішіне ауа үрлеген шар ауырлау болады.

Зерттеу жұмысын қара.

Сурет арқылы ұсынылған зерттеу нәтижесінің қайсысы «ішіне ауа үрлеген шар ауырлау болады» деген тұжырымға қарама-қайшы келіп тұр? Белгіле.

1 жауапқа дейін таңдауға болады.

4 / 11

Қорытынды жасау үшін дұрыс тұжырымды таңда

1 жауапқа дейін таңдауға болады.

5 / 11

Нәтиже
Балалар өз зерттеуінің нәтижесін қалай ұсынды?

6 / 11

Эксперимент басында сызғыштың екі жағы тең болды. Бір шар арнайы жарылды. Нәтижесі: сызғыштың үрленген шар ілінген  жағы төмен басып кетті, себебі, ол ауырлау. Қорытынды: ауаның салмағы бар.

Ойлан

Зерттеу нәтижесі неліктен түрлі тәсілмен тіркеледі?
Сұраққа ойланып жауап бер.
Ақпаратпен танысып, өз пікіріңмен салыстыр.

Зерттеу нәтижесін түрлі ыңғайлы тәсілмен тіркеуге болады. Бұл зерттеу арқылы алынған ақпаратты нақты, дәл қорытындылап, зерттеу сұрағына дәл жауап беру үшін зерттеу нәтижесін түрлі тәсілмен тіркейді.

7 / 11

Өлшеу

Зерттеу кезінде құралдарды нені өлшеу үшін қолданылатынын анықта.

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

КҮТУ

Сенің нәтижең

0%

Сен білесің бе?

Жаңалық аяқ астынан да ашылады. Швейцарлық өнертапқыш Жорж де Местраль итінің жүніне ошаған тұқымы жабысып қалғанын көрді. Тұқымның ілгектерін микроскоппен мұқият қарады. 14 жыл өткен соң тігін өнеркәсібінде жапсырма («липучка») қолданыла бастады. Оны алғашқы болып ғарышкерлер скафандрды бекітуге пайдаланды.